Καλώς ήρθατε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα!

ΦΟΡΜΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА АНУЛИРАНЕ

(УКАЗАНИЯ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВОТО НА ОТКАЗ)

 

Имате право да се откажете от този договор за покупко-продажба и да върнете закупената стока, без да посочвате причина, в рамките на 14 календарни дни от датата на получаване на стоката.

 

За да упражните правото си на отказ, трябва да ни предоставите следната информация: вашето име, адрес, телефонен номер, факс и имейл адрес и вашето решение да се откажете от договора с ясно изявление (напр. .писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща).

 

За ваше удобство можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, за да упражните правото си на връщане на продукти при тези условия.

_______________________________________

 

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВОТО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА / ПРЕКРАТЯВАНЕ

само попълнете и изпратете този формуляр, ако искате да се откажете от договора

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------------------------

 

До 03 ЕООД, BG202380311, адрес: България, гр. Сливен, Самуиловско шосе 1А

  електронна поща: safetyshop.gr@gmail.com

Изрично декларирам, че се оттеглям от договора, който сключихме с 03 LTD за покупко-продажба на следните продукти:

1. ................................................ ......, реф. № ..............................

2. ................................................ ......, реф. № ..............................

3. ................................................ ......, реф. № ..............................

4. ................................................ ......, реф. № ..............................

5. ................................................ ......, реф. № ..............................

 

Заповед № ............................................ от дата..... . ..............

Клиент: ................................................ ................................................ .. ....................

Адрес на клиента: ................................................. ................................................. ... ......

Дата: ................. Подпис:............................. ............

 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------------------------

За спазване на срока за отказ е достатъчно да изпратите своето уведомление за упражняване на правото си преди края на срока за отказ, както и да върнете закупената стока.

Очакваме да ни изпратите или върнете продуктите в България, ул. Самуиловско шосе 1А, За Яна Христова, 00359 877290218 без неоправдано забавяне и при всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от договорът . Срокът се счита за спазен, ако получим стоките преди изтичането на 14-дневния срок.

Вие носите отговорност за разходите по връщането на стоките.

Ако се откажете от този договор, ние ще възстановим всички плащания, които сме получили от вас, включително разходите за доставка (с изключение на всички допълнителни разходи, свързани с избрания метод за доставка, различен от най-евтиния стандартен метод за доставка, предлаган от нас); без неоправдано забавяне и при всички случаи не по-късно от 14 дни от датата, на която сте ни информирали за решението си да се оттеглите от този договор.

03 LTD си запазва правото да задържи възстановяването на сумата, докато стоките не бъдат върнати или докато не ни предоставите доказателство, че сте изпратили стоките обратно, което от двете настъпи първо.

 

Ние ще възстановим парите по посочената от вас банкова сметка, което по никакъв начин няма да бъде свързано с допълнителни разходи за вас.

Запазете касовата бележка (документ за плащане, доказателство за плащане към куриерска фирма). Това е вашата гаранция!

03 ЕООД си запазва правото да променя настоящите условия, за което ще публикува съобщение на сайта www.safetyshop.gr. Всички изменения ще се прилагат за нови договори, сключени след датата на влизане в сила на промените.

Νέα Προϊόντα

Οι καλύτερες πωλήσεις