Καλώς ήρθατε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα!

Οροι χρήσης

                                                                   Γενικοί Όροι

 

ΟΡΙΣΜΟΙΓια τους σκοπούς των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων, οι ακόλουθες λέξεις και εκφράσεις σημαίνουν:Ηλεκτρονική πλατφόρμα αγορών για αγορές στο διαδίκτυο μέσω της ιστοσελίδας www.safetyshop.gr  - Ιδιοκτησία της 03 EOOD, εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, με αριθμό εγγραφής 202380311 στο εμπορικό μητρώο του Ηνωμένου Βασιλείου, Ουαλίας και Τη Βόρεια Ιρλανδία, την οποία διαχειρίζεται το ίδιο.
Προμηθευτής / Πωλητής - μια εμπορική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο έδαφος του κράτους ΑΓΟΡΑΣΤΗ, το οποίο προμηθεύει τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ με τα αγαθά μετά την αγορά του σε ηλεκτρονικό κατάστημα στη διεύθυνση www.safetyshop.gr. Ο προμηθευτής / πωλητής μπορεί να είναι οποιαδήποτε εταιρεία που έχει συνάψει σύμβαση χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος www.safetyshop.gr
Χρήστης / Χρήστης - ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συνάπτει σύμβαση πώλησης με τον Πωλητή για την αγορά ενός προϊόντος που καθορίζεται από αυτόν από ένα ηλεκτρονικό κατάστημα και υπόκειται στους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις.
Προφίλ - εγγραφή στον ιστότοπο www.safetyshop.gr, που δημιούργησε ο χρήστης για την αγορά αγαθών από το ηλεκτρονικό κατάστημα.
Κατασκευαστής - ο πραγματικός παγκόσμιος παραγωγός των αγαθών.
Εμπορεύματα / Καταναλωτικά αγαθά - κάθε προϊόν που εισάγεται και είναι διαθέσιμο για αγορά μέσω ενός ηλεκτρονικού καταστήματος.
Συμφωνία αγοράς και πώλησης - Μια σύμβαση εξ αποστάσεως μεταξύ του ηλεκτρονικού καταστήματος www.safetyshop.gr και του χρήστη μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος για να αγοράσει στην τιμή που καθορίζεται από το τελευταίο προϊόν, στην τιμή που αναφέρεται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, στο συμμόρφωση με τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις και την ισχύουσα νομοθεσία.
Εφαρμοστέο δίκαιο - όλοι οι νόμοι και οι κανονισμοί που ισχύουν για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος, την αγορά και την παράδοση αγαθών, καθώς και τη ρύθμιση της σχέσης μεταξύ του Προμηθευτή και του Χρήστη (ειδικά εφαρμοστέες στην προκειμένη περίπτωση είναι το Δίκαιο των Καταναλωτών, υποχρεώσεις και συμβάσεις, εμπορικό δίκαιο κ.λπ.)
Εποπτικές αρχές - όλα τα κυβερνητικά όργανα που ασχολούνται με οποιαδήποτε μορφή ελέγχου ή εξουσιοδότησης για εξ αποστάσεως διαπραγμάτευσης μέσω διαφόρων πλατφορμών Διαδικτύου, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της Επιτροπής Καταναλωτών, της Επιτροπής Ανταγωνισμού, προστασία προσωπικών δεδομένων κ.λπ.
Κύρια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου - Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που ορίζει ο χρήστης του προφίλ του για επίσημη αλληλογραφία με τον πάροχο – safetyshop.gr@gmail.com .
Παράδοση - πραγματική μεταβίβαση κυριότητας των παραγγελθέντων και πληρωμένων προϊόντων.
Courier - εταιρεία που είναι εγγεγραμμένη και λειτουργεί βάσει του νόμου για τις Ταχυδρομικές Υπηρεσίες και παραδίδει πραγματικά τα αγορασμένα αγαθά στη διεύθυνση που καθορίζει ο Χρήστης.
Πληρωμή - μεταφορά χρημάτων για την αγορά αγαθών από τον πάροχο αποκλειστικά με μεταβιβάσεις χρημάτων, με την επιφύλαξη των όρων πληρωμής και της ισχύουσας νομοθεσίας.
I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟArt. 1. Αυτοί οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις προορίζονται να διέπουν τη σχέση μεταξύ της 03 EOOD, αναφερόμενης ως Ηλεκτρονικό Κατάστημα, και των Τελικών Πελατών, εφεξής καλούμενων ΧΡΗΣΤΕΣ / ΧΡΗΣΤΕΣ του Ηλεκτρονικού Καταστήματος.

ΙΙ. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

Art. 2. Πληροφορίες βάσει του νόμου για το ηλεκτρονικό εμπόριο και του νόμου για την προστασία των καταναλωτών:

Έδρα και διεύθυνση διοίκησης 03 EOOD, UIC BG202380311, διεύθυνση: Sliven, 22 Samuilovsko shose Str. Εκπρόσωπος της Yana Hristova

Στοιχεία αλληλογραφίας: e-mail: safetyshop.gr@gmail.com

  Είσοδος στο Εμπορικό Μητρώο: UIC BG202380311,

Εποπτικές αρχές:
6.1. Επιτροπή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Διεύθυνση: Ιωάννης Ευστάτιεφ Γσεσόφφ 15, Σόφια, τηλ .: (02) 940 20 46 fax: (02) 940 36 40

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Ιστοσελίδα: www.cpdp.bg

6.2. Επιτροπή καταναλωτών

Διεύθυνση: 1000Α Sofia, Πλατεία Slaveykov 4Α, 3ος, 4ος και 6ος,

Τηλέφωνο: 02/980 25 24

φαξ: 02/988 42 18

hotline: 0700 111 22

Ιστοσελίδα: www.kzp.bg

6.3. Εθνική Υπηρεσία Εσόδων

TD της NRA Sofia,

Διεύθυνση: 1000 Aksakov Str., 1000 Sofia,

Τηλέφωνο: 02/9859 3821

Γραφείο Βιτόσα:

Διεύθυνση: Blvd. Tsar Boris III № 215

Τηλέφωνο: 02/9179124

Ιστοσελίδα: www.nap.bg

6.4. Επιτροπή για την Προστασία του Ανταγωνισμού,

Διεύθυνση: Bulgaria, Sofia 1000, 18, Vitosha Blvd.

Ώρες λειτουργίας της υπηρεσίας με εξωτερικούς συνεργάτες 9-13 π.μ. και 13.30-16

Τηλέφωνα: Μητρώο: 02/9356 113

Φαξ: 02 980 73 15

Email: cpcadmin@cpc.bg

Ιστοσελίδα: www.cpc.bg

6.5. Βουλγαρική υπηρεσία ασφάλειας τροφίμων

Διεύθυνση: Λεωφόρος Pencho Slaveikov 15Α, Sofia

Email: bfsa@bfsa.bg

Ιστοσελίδα: www.babh.government.bgIII. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣArt. 3. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα που είναι προσβάσιμο στο διαδίκτυο στο www.safetyshop.gr , μέσω του οποίου οι Χρήστες έχουν τη δυνατότητα να συνάπτουν συμβάσεις για την πώληση και παράδοση των προϊόντων που προσφέρονται από το ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:

Δωρεάν για περιήγηση στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας και των προϊόντων που προσφέρονται.
Να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα προφίλ για την αγορά αγαθών από ένα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ.
Να προβαίνουν σε ηλεκτρονικές δηλώσεις σχετικά με τη σύναψη ή εκτέλεση συμβάσεων με τον Παροχέα μέσω της διασύνδεσης της ιστοσελίδας του ηλεκτρονικού καταστήματος που είναι προσπελάσιμη στο Διαδίκτυο.
Να συνάπτει συμβάσεις για την πώληση και παράδοση αγαθών που προσφέρονται από το ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ,
Πραγματοποιήστε οποιαδήποτε πληρωμή σε σχέση με τις συμβάσεις που συνάπτονται με το ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ, σύμφωνα με τις μεθόδους πληρωμής που διατηρεί το ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ.
Για να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με νέα προϊόντα που προσφέρονται από το ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ.
Ανασκόπηση των εμπορευμάτων, των χαρακτηριστικών τους, των τιμών και των όρων παράδοσής τους.
Να ενημερώνεστε για τα δικαιώματα που απορρέουν από το νόμο κυρίως μέσω της διασύνδεσης του δικτυακού τόπου του ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ.
Art. 4. Ο Πάροχος προμηθεύει τα αγαθά και εγγυάται τα δικαιώματα των Χρηστών που προβλέπονται από το νόμο, καλή τη πίστει, τα κριτήρια και τους όρους που υιοθετούνται στην πράξη, το καταναλωτικό ή το εμπορικό δίκαιο.

Art. 5. (1) Κατ 'επιλογή, παραγγελία και πληρωμή, οι χρήστες συνάπτουν σύμβαση αγοράς και πώλησης των προϊόντων που προσφέρονται από το ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ μέσω της διασύνδεσης του ηλεκτρονικού καταστήματος, προσβάσιμο στην ιστοσελίδα του www.safetyshop.gr .

(2) Βάσει της σύμβασης πώλησης αγαθών που συνάπτεται με τους Χρήστες, ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει και να μεταβιβάσει την ιδιοκτησία του Χρήστη στα αγαθά που ορίζονται από τον Χρήστη μέσω της διεπαφής.

(3) Οι χρήστες καταβάλλουν στον προμηθευτή αμοιβή για τα παραδοθέντα αγαθά σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται στον ιστότοπο του ηλεκτρονικού καταστήματος και τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις. Η αμοιβή είναι το ποσό της τιμής και των εξόδων που σχετίζονται με την εντολή, που ανακοινώθηκε από τον Παροχέα στη διεύθυνση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος στο Διαδίκτυο.

(4) Ο Προμηθευτής παραδίδει τα προϊόντα που ζητούν οι Χρήστες σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζει ο Παροχέας στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος και σύμφωνα με τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις.

(5) Η τιμή παράδοσης καθορίζεται χωριστά και ρητά από την τιμή των αγαθών. Για ορισμένες αγορές, ο Πάροχος έχει τη δυνατότητα να παρέχει παράδοση για δικό του λογαριασμό, η οποία αντανακλάται στο προφίλ του αντίστοιχου προϊόντος.

Art. 6. (1) Ο Χρήστης και ο Παροχέας συμφωνούν ότι όλες οι δηλώσεις μεταξύ τους σε σχέση με τη σύναψη και εκτέλεση της σύμβασης πώλησης μπορούν να γίνονται ηλεκτρονικά και μέσω ηλεκτρονικών δηλώσεων κατά την έννοια του Νόμου περί Ηλεκτρονικού Εγγράφου και Ηλεκτρονικής Υπογραφής και Art. 11 του νόμου για το ηλεκτρονικό εμπόριο.

(2) Θεωρείται ότι οι ηλεκτρονικές δηλώσεις που γίνονται από τους Χρήστες του Δικτυακού Τόπου πραγματοποιούνται από τα πρόσωπα που προσδιορίζονται στα δεδομένα που παρέχονται από τον Χρήστη κατά τη στιγμή της εγγραφής, αν ο Χρήστης έχει εισαγάγει το κατάλληλο όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης. Ο Παροχέας δεν είναι υπεύθυνος για την παροχή λανθασμένων πληροφοριών.

 

IV. ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣArt. 7. (1) Προκειμένου να χρησιμοποιήσει το ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ για τη σύναψη συμβάσεων πώλησης αγαθών, ο Χρήστης εισάγει το ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο / τη διεύθυνση και τον κωδικό του για απομακρυσμένη πρόσβαση.

(2) Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και ο κωδικός πρόσβασης για απομακρυσμένη πρόσβαση καθορίζονται από τον Χρήστη καταχωρώντας ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του Παρόχου.

(3) Συμπληρώνοντας τα στοιχεία τους και πατώντας τα κουμπιά "Επιβεβαίωση" και "Επιβεβαίωση της παραγγελίας μου", ο Χρήστης δηλώνει ότι είναι εξοικειωμένος με αυτούς τους γενικούς όρους, συμφωνεί με το περιεχόμενό τους και αναλαμβάνει την υποχρέωση να τις συμμορφωθεί άνευ όρων.

(4) Το ηλεκτρονικό κατάστημα θα επιβεβαιώσει την εγγραφή του Χρήστη στέλνοντας ένα γράμμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που καθορίζει ο Χρήστης, στον οποίο αποστέλλονται πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία της εγγραφής. Αφού δημιουργηθεί ένας λογαριασμός (λογαριασμός) του Χρήστη, συμβαίνει συμβατική σχέση μεταξύ του χρήστη και του ηλεκτρονικού καταστήματος για το δημιουργημένο προφίλ και τα εμφανιζόμενα προσωπικά δεδομένα.

(5) Κατά την πραγματοποίηση της εγγραφής, ο Χρήστης υποχρεούται να παρέχει ακριβή και ενημερωμένα δεδομένα. Ο χρήστης ενημερώνει αμέσως τα δεδομένα που αναφέρονται στην εγγραφή του σε περίπτωση αλλαγής.

(6) Τα μέρη συμφωνούν ότι το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα και οποιαδήποτε διάθεση αυτών χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του Παρόχου παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα, τα δικαιώματα εμπορικών σημάτων ή άλλες νομικές διατάξεις που σχετίζονται με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

(7) Η εγγραφή από τον ίδιο δεν υποχρεώνει τον Χρήστη να πραγματοποιήσει ορισμένες αγορές ή πρόσθετες ενέργειες.

Art. 8. (1) Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχεται κατά την αρχική εγγραφή του Χρήστη, καθώς και οποιαδήποτε επακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή δηλώσεων μεταξύ του Χρήστη και του ηλεκτρονικού καταστήματος, είναι η "Πρωτογενής διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου" κατά την έννοια των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων. Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να αλλάξει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πρωτοβάθμιας επαφής του.

(2) Μετά την παραλαβή αίτησης αλλαγής της εισαγόμενης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πρωτοβάθμιας επαφής, ο χρήστης πρέπει να συνδεθεί στο λογαριασμό του, να επιλέξει το πεδίο για την αλλαγή της κύριας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να ακολουθήσει τα βήματα που παρέχονται εκεί - εισάγοντας μια παλιά διεύθυνση, εισάγοντας μια νέα διεύθυνση και επιβεβαίωση της νέας διεύθυνσης και έπειτα λαμβάνει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τη νέα και παλιά διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την αλλαγή.

(3) Για την αποφυγή οποιωνδήποτε αμφιβολιών, το ηλεκτρονικό κατάστημα θα ενημερώσει τον Χρήστη για την αλλαγή, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλεται στο Κύριο email επικοινωνίας που καθορίζει ο Χρήστης, προτού προβεί στην αλλαγή σύμφωνα με την παράγραφο. 2.

(4) Το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται έναντι του Χρήστη για παράνομη αλλαγή της κύριας ηλεκτρονικής διεύθυνσης επαφής.

(5) Το ηλεκτρονικό κατάστημα μπορεί να απαιτεί από τον Χρήστη να χρησιμοποιεί τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Κύριας επαφής σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

V. ΤΕΧΝΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣArt. 9. (1) Οι χρήστες χρησιμοποιούν τη διασύνδεση στον ιστότοπο του ηλεκτρονικού καταστήματος για να συνάπτουν συμβάσεις για την πώληση των προϊόντων που προσφέρει ο Παροχέας στο Ηλεκτρονικό κατάστημα.

(2) Η σύμβαση συνάπτεται σε Βουλγαρική ή Ρουμανική.

(3) Η Συμφωνία μεταξύ του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και του Χρήστη αντιπροσωπεύει τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, που διατίθενται στο www.safetyshop.gr . Οι ιδιαιτερότητες των ατομικών συμβάσεων πώλησης ρυθμίζονται με τη σειρά που επιβεβαιώνεται από τον Χρήστη.

(4) Μέρος της σύμβασης με το Ηλεκτρονικό Κατάστημα είναι ο Χρήστης σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέχονται κατά την εγγραφή και περιέχονται στο προσωπικό προφίλ του Χρήστη. Για την αποφυγή αμφιβολιών, αυτά είναι τα δεδομένα που δημιούργησαν το λογαριασμό στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

(5) Η παρούσα συμφωνία δημιουργίας λογαριασμού θεωρείται ότι έχει συναφθεί από τη στιγμή της εγγραφής του Χρήστη στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα. Η σύμβαση πώλησης αγαθών θεωρείται ότι έχει συναφθεί από τη στιγμή της επιβεβαίωσης από τον Χρήστη μέσω της διασύνδεσης του ηλεκτρονικού καταστήματος.

(6) Για τη σύναψη της παρούσας σύμβασης για τη δημιουργία εγγραφής και για τη σύναψη της σύμβασης πώλησης αγαθών, το ηλεκτρονικό κατάστημα ειδοποιεί ρητά τον Χρήστη με τον κατάλληλο τρόπο με ηλεκτρονικά μέσα.

(7) Η αίτηση σύναψης της σύμβασης και η βεβαίωση της παραλαβής θεωρείται ότι παραλαμβάνεται όταν οι αποδέκτες της έχουν την ευκαιρία να έχουν πρόσβαση σε αυτές.

(8) Ο Πάροχος παραδίδει τα αγαθά στη διεύθυνση που καθορίζει ο Χρήστης και δεν ευθύνεται σε περίπτωση που οι πληροφορίες που παρέχονται από τους Χρήστες είναι λανθασμένες, ασαφείς ή παραπλανητικές.Art. 10. Οι χρήστες συνάπτουν τη σύμβαση πώλησης με το ηλεκτρονικό κατάστημα σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:

(1) Πραγματοποίηση εγγραφής στο ηλεκτρονικό κατάστημα και παροχή των απαραίτητων δεδομένων σε περίπτωση που ο Χρήστης δεν έχει πλέον υπάρχουσα εγγραφή στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα.

(2) Σύνδεση στο σύστημα επεξεργασίας παραγγελιών με ταυτοποίηση με e-mail και κωδικό πρόσβασης.

(3) Επιλογή ενός ή περισσοτέρων από τα προσφερόμενα προϊόντα στο ηλεκτρονικό κατάστημα και προσθήκη τους στον κατάλογο των αγαθών για αγορά.

(4) Παροχή δεδομένων για την παράδοση - τρόπος και ακριβής διεύθυνση, συμπληρώνοντας το ηλεκτρονικό έντυπο.

(5) Επιλογή μεθόδου και χρόνου για την πληρωμή της τιμής.

(6) επιβεβαίωση παραγγελίας ·

VI. ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝArt. 11. Οι κανόνες του παρόντος Τμήματος VI των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων ισχύουν για Χρήστες για τους οποίους, σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρέχονται για τη σύναψη της σύμβασης πώλησης ή εγγραφής στο ηλεκτρονικό κατάστημα, μπορεί να συναχθεί ότι είναι καταναλωτές κατά την έννοια του Νόμου Του νόμου περί ηλεκτρονικού εμπορίου και / ή της οδηγίας 97/7 / ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 1997, για την προστασία των καταναλωτών όσον αφορά τις εξ αποστάσεως συμβάσεις.Art. 12. (1) Τα βασικά χαρακτηριστικά των προϊόντων που προσφέρονται από το Ηλεκτρονικό κατάστημα ορίζονται στο προφίλ κάθε προϊόντος στο δικτυακό τόπο του ηλεκτρονικού καταστήματος.

(2) Η τιμή των αγαθών καθορίζεται από το ηλεκτρονικό κατάστημα στο προφίλ κάθε αγαθού στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος. Κατά την επιλογή των αγαθών για τη σύναψη της σύμβασης πώλησης, πριν από την τελική επιβεβαίωση, η τιμή κάθε παραγγελίας καθορίζεται με όλους τους φόρους και τα έξοδα αποστολής που περιλαμβάνονται.

(3) Ο τρόπος πληρωμής, παράδοσης και εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται στους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, καθώς και οι πληροφορίες που παρέχονται στον Χρήστη στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος.

(4) Οι όροι παράδοσης των μεμονωμένων αγαθών αναγράφονται στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος.

(5) Η συνολική αξία της παραγγελίας για όλα τα προϊόντα που περιέχονται σε αυτό και οι όροι παράδοσης υποδεικνύονται από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα πριν από την τελική επιβεβαίωση της παραγγελίας από τον Χρήστη. Ο χρήστης συμφωνεί ότι η τελική αξία της παραγγελίας μπορεί να ποικίλει ανάλογα με την επιλεγμένη μέθοδο πληρωμής, την οποία το ηλεκτρονικό κατάστημα ειδοποιεί τον χρήστη πριν από την τελική επιβεβαίωση της παραγγελίας.

Art. 13. (1) Ο Χρήστης συμφωνεί ότι ο Πάροχος έχει το δικαίωμα να αποδεχθεί προκαταβολή για τις συμβάσεις αγοράς και πώλησης αγαθών και την παράδοσή τους υπό τους όρους πληρωμής που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Art. 14. (1) Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα, χωρίς να οφείλει αποζημίωση ή καταπίπτει και χωρίς να αιτιολογεί, να αποσύρει από τη σύμβαση που έχει συναφθεί εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των αγαθών.

(2) Το δικαίωμα άρνησης σύμφωνα με την παρ. 1 δεν εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- για την προμήθεια αγαθών και την παροχή υπηρεσιών, η τιμή της οποίας εξαρτάται από τις διακυμάνσεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές τις οποίες ο προμηθευτής δεν είναι σε θέση να ελέγξει ·

- για την προμήθεια αγαθών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του καταναλωτή ή με ατομική του διαταγή ·

- για την προμήθεια αγαθών τα οποία, λόγω της φύσης τους, είναι χρησιμοποιήσιμα ή δεν μπορούν να επιστραφούν ή κινδυνεύουν να υποβαθμίσουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους.

- για την προμήθεια ηχογραφήσεων ή προϊόντων λογισμικού που εκτυπώνονται από τον χρήστη,

- για τα αγαθά που παρέχονται με την εγγύηση του κατασκευαστή μετά την καταχώριση του προϊόντος στην ιστοσελίδα του τελευταίου, σε περίπτωση που ο χρήστης έχει καταχωρίσει το προϊόν.

- για εμπορεύματα με ελαττωματικά εμπορικά αγαθά, περιλαμβανομένων, ενδεικτικά, προϊόντων που έχουν τραυματισμούς, γρατζουνιές, ελλείποντα ή κατεστραμμένα εξαρτήματα όπως παρακείμενα προϊόντα και εξαρτήματα, χαρτοκιβώτια, προστατευτικά φιλμ, βιβλία, δίσκους, φακέλους, φυλλάδια, διαφημιστικά υλικά κ.λπ. παρόμοια.

- άλλες περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο.(4) Σε περίπτωση που ο καταναλωτής ασκήσει το δικαίωμά του άρνησης σύμφωνα με την παρ. 1, ο Πάροχος υποχρεούται να του επιστρέψει πλήρως τα ποσά που καταβλήθηκαν από το πρώτο ποσό, συμπεριλαμβανομένου του κόστους παράδοσης των αγαθών, το αργότερο εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ο καταναλωτής άσκησε το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση. Το ποσό που καταβάλλεται από τον καταναλωτή βάσει της σύμβασης αφαιρείται από το κόστος επιστροφής των αγαθών, εκτός εάν ο καταναλωτής έχει επιστρέψει τα εμπορεύματα για δικό του λογαριασμό και έχει ειδοποιήσει σχετικά τον προμηθευτή. Το δικαίωμα της παραγράφου 1 θεωρείται ότι ασκείται μετά την συμπλήρωση της φόρμας του δικτυακού τόπου του ηλεκτρονικού καταστήματος και την παραλαβή και επιθεώρηση των αγαθών από τον πάροχο. Σε περίπτωση οποιουδήποτε από τους λόγους της παραγράφου 2, ο Πάροχος επιστρέφει τα προϊόντα στον Χρήστη, με έξοδα μεταφοράς για τον τελευταίο.

(5) Ο Χρήστης υποχρεούται να αποθηκεύει τα εμπορεύματα που έλαβε ο Προμηθευτής, την ποιότητα και την ασφάλειά του κατά την περίοδο που αναφέρεται στην παρ. 1.

(6) Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να διεκδικήσει, σύμφωνα με τους Όρους και Προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων, να δημοσιευθεί στον ιστότοπο του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Art. 15. (1) Η διάρκεια παράδοσης των εμπορευμάτων και η αφετηρία από την οποία κινούνται καθορίζονται για κάθε αγαθό χωριστά κατά τη σύναψη της σύμβασης με τον Χρήστη μέσω της ιστοσελίδας του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, εκτός εάν τα προϊόντα παραγγέλθηκαν με μία παραγγελία, οπότε για μια περίοδο η παράδοση παίρνει τη μεγαλύτερη διάρκεια. Ο προμηθευτής ετοιμάζει και δημοσιεύει στον ιστότοπο του ηλεκτρονικού καταστήματος - Όροι παράδοσης.

(2) Σε περίπτωση που ο Χρήστης και ο Προμηθευτής δεν έχουν καθορίσει προθεσμία παράδοσης, η προθεσμία παράδοσης των αγαθών είναι 30 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία που ακολουθεί την αποστολή της εντολής του Χρήστη στον Παροχέα μέσω της ιστοσελίδας του ηλεκτρονικού καταστήματος.

(3) Σε περίπτωση που ο Πάροχος δεν μπορεί να εκτελέσει την εντολή επειδή δεν έχει παραγγείλει τα αγαθά, υποχρεούται να ειδοποιήσει σχετικά τον καταναλωτή και το ηλεκτρονικό κατάστημα και να επιστρέψει τα ποσά που έχει καταβάλει εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία την οποία ο ανάδοχος έπρεπε να έχει εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις.

(4) Στις περιπτώσεις της παρ. 3, Ο προμηθευτής έχει το δικαίωμα να παραδώσει στα καταναλωτικά αγαθά της ίδιας ποιότητας και τιμής. Ο πάροχος κοινοποιεί στον καταναλωτή ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά την αλλαγή της απόδοσης της σύμβασης.

(5) Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος ακύρωσης της σύμβασης προμήθειας σύμφωνα με την παρ. 3, το κόστος επιστροφής των αγαθών βαρύνει τον πάροχο.

Art. 16. (1) Ο πάροχος παραδίδει τα αγαθά στον καταναλωτή αφού επαληθεύσει την εκπλήρωση των απαιτήσεων και την ύπαρξη των περιστάσεων σύμφωνα με το άρθρο. 61 του νόμου περί προστασίας των καταναλωτών.

(2) Ο Χρήστης και ο Πάροχος βεβαιώνουν τις περιστάσεις της παραγράφου. 1 γραπτώς κατά τη στιγμή της παράδοσης με χειρόγραφη υπογραφή, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά.

(3) Ο Χρήστης και ο Παροχέας συμφωνούν ότι οι απαιτήσεις της παρ. 1 και του άρθρου. 61 του νόμου περί προστασίας των καταναλωτών θα τηρείται εάν η πιστοποίηση πραγματοποιείται από πρόσωπο για το οποίο μπορεί να συναχθεί, υπό τις περιστάσεις, ότι θα διαβιβάσει τις πληροφορίες στον καταναλωτή που είναι συμβαλλόμενο μέρος στη σύμβαση.


VII. ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙArt. 17. (1) Ο Προμηθευτής παραδίδει και παραδίδει τα προϊόντα στον Χρήστη εντός της προθεσμίας που ορίζεται κατά τη σύναψη της σύμβασης και στον τόπο που καθορίζεται στη διαταγή.

Art. 18. Ο Χρήστης υποχρεούται να επιθεωρήσει τα προϊόντα κατά τη στιγμή της παράδοσης και παράδοσης από τον Προμηθευτή και αν δεν πληροί τις προϋποθέσεις για την άμεση ενημέρωση του Προμηθευτή.VIII. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝArt. 19. (1) Ο Πάροχος καταχωρείται ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και λαμβάνει όλα τα μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη σύμφωνα με τον Νόμο περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

(2) Για λόγους ασφαλείας των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών, ο Πάροχος θα αποστείλει τα δεδομένα μόνο στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που καθορίστηκε από τους Χρήστες τη στιγμή της εγγραφής.

(3) Ο πάροχος δέχεται και ανακοινώνει Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στον ιστότοπό του.

Art. 20. (1) Ανά πάσα στιγμή, ο Παροχέας έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον Χρήστη να νομιμοποιήσει τον εαυτό του και να πιστοποιήσει την αυθεντικότητα κάθε περιστατικού και προσωπικών δεδομένων που ανακοινώθηκαν κατά την εγγραφή.

(2) Σε περίπτωση που ο Χρήστης έχει ξεχάσει ή χάσει το όνομα και τον κωδικό του για οποιονδήποτε λόγο, ο Χρήστης θα ακολουθήσει τα βήματα που αναφέρονται στην www.safetyshop.gr .


IX. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣArt. 21. (1) Αυτοί οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις μπορούν να τροποποιηθούν ελεύθερα από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα, για το οποίο ο τελευταίος θα ειδοποιήσει όλους τους Χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος μέσω ειδοποίησης στην ιστοσελίδα του καταστήματος που θα δημοσιευθεί 14 ημέρες πριν από την έναρξη ισχύος των αλλαγών και θα έχουν για όλες τις νέες παραγγελίες.

(2) Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα και ο Χρήστης συμφωνούν ότι οποιαδήποτε προσθήκη και τροποποίηση των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων θα έχει επιπτώσεις στον Χρήστη μετά τη λήξη της περιόδου της παραγράφου 1. Σε περίπτωση που ο Χρήστης δεν συμφωνεί με τις τροποποιήσεις των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων, ο Χρήστης είναι ελεύθερος να μην χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήματος.

(3) Ο Χρήστης συμφωνεί ότι όλες οι δηλώσεις του Ηλεκτρονικού καταστήματος σχετικά με την τροποποίηση αυτών των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων θα αποστέλλονται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που καθορίζει ο Χρήστης κατά την εγγραφή. Ο Χρήστης συμφωνεί ότι τα ηλεκτρονικά μηνύματα που αποστέλλονται σύμφωνα με αυτό το άρθρο δεν χρειάζεται να υπογραφούν με ηλεκτρονική υπογραφή για να είναι αποτελεσματικά εναντίον του και ότι αρκεί να περιέχουν αναφορά στην τοποθεσία των νέων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων.

Art. 22. Ο Παροχέας δημοσιεύει τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις στις  www.safetyshop.gr  μαζί με τυχόν τροποποιήσεις και τροποποιήσεις του.

23. Το ηλεκτρονικό κατάστημα μπορεί να αλλάξει τα υλικά, τις υπηρεσίες, τα προϊόντα και τις τιμές που δημοσιεύονται στον ιστότοπο του ηλεκτρονικού καταστήματος ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Οι αλλαγές στην προηγούμενη πρόταση δεν ισχύουν για παραγγελίες που έχουν ήδη επιβεβαιωθεί.X. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣArt. 23. Αυτοί οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις του Χρήστη με το Ηλεκτρονικό Κατάστημα τερματίζονται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 κατά τη λήξη και την εκκαθάριση ή την πτώχευση ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη ·
 με αμοιβαία συμφωνία των μερών γραπτώς.
 μονομερώς, με ειδοποίηση προς οποιοδήποτε μέρος σε περίπτωση αθέτησης του αντισυμβαλλομένου ·
κατά την κατάσχεση ή τη σφράγιση προϊόντων από κυβερνητικούς οργανισμούς ·
σε περίπτωση διαγραφής της εγγραφής του Χρήστη στον ιστότοπο του ηλεκτρονικού καταστήματος. Στην περίπτωση αυτή, τα συμπεφωνημένα αλλά εκκρεμή συμβόλαια πώλησης παραμένουν έγκυρα και εκτελεστά.
σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος άρνησης σύμφωνα με το άρθρο. 55, παρ. 1 του νόμου περί προστασίας των καταναλωτών.

XI. ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙArt. 25. Το ηλεκτρονικό εμπόριο, οι αντισυμβαλλόμενοι του ή οι τρίτοι που αναφέρονται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν ευθύνονται σε καμία περίπτωση και σε καμία περίπτωση για τυχόν ζημιές (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, ζημιών από χαμένα κέρδη, από απώλεια δεδομένων, πληροφορίες ή διακοπή λειτουργίας κ.λπ.) που προκύπτουν από τη χρήση, την αδυναμία χρήσης ή τα αποτελέσματα της χρήσης αυτού του ιστότοπου, άλλων ιστότοπων που συνδέονται με ή / και αναφέρονται σε αυτόν τον ιστότοπο ή των προϊόντων και υπηρεσιών οποιουδήποτε από αυτούς, αν ο λόγος είναι εντολή, σύμβαση, εγγύηση υποστήριξη, αδίκημα ή άλλη νομική βάση, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει ή όχι προειδοποίηση σχετικά με τη πιθανότητα τέτοιας βλάβης. Σε περίπτωση που η χρήση από τον Χρήστη υλικών, πληροφοριών ή υπηρεσιών σε αυτόν τον ιστότοπο έχει ως αποτέλεσμα την ανάγκη συντήρησης, επισκευής ή επισκευής εξοπλισμού ή πληροφοριών, θα αναλάβετε όλες τις σχετικές δαπάνες.

Άρθρο 26 Η ενδεχόμενη ακυρότητα οποιασδήποτε από τις διατάξεις των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων δεν θα οδηγήσει στην γενική ή ιδιαίτερα ανικανότητα της σύμβασης πώλησης.

Art. 27. Οι νόμοι της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας εφαρμόζονται σε θέματα που δεν ρυθμίζονται στους παρόντες γενικούς όρους και προϋποθέσεις που σχετίζονται με την εφαρμογή και ερμηνεία τους.Art. 29. Αυτοί οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις θα αρχίσουν να ισχύουν για όλους τους Χρήστες από τις 11.04.2019.Λεπτομέρειες και επεξηγήσεις σχετικά με την παράδοση και την πληρωμή.

                                                   

Τα προϊόντα που παραγγείλατε θα συσκευάζονται και θα αποστέλλονται το συντομότερο δυνατόν. Χρησιμοποιούμε υπηρεσίες ταχυμεταφορών για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

           

2 Εντός της χώρας:

Η τιμή παράδοσης εξαρτάται από το τιμολόγιο της αντίστοιχης υπηρεσίας ταχυμεταφορών που προτιμάτε, από το βάρος των παραγγελθέντων αγαθών και από την περιοχή στην οποία πέφτει ο οικισμός σας.

Ο χρόνος παράδοσης είναι έως και 3 εργάσιμες ημέρες, ανάλογα με την περιοχή του οικισμού (σε περίπτωση που τα παραγγελθέντα προϊόντα είναι διαθέσιμα τη στιγμή της παραγγελίας).

           

3 Επιστρέψτε ένα προϊόν αντικατάστασης:

Όλες οι αποστολές που λαμβάνετε είναι με μια επιλογή δοκιμής και προεπισκόπησης προτού να πληρώσετε για την αξία του αντικειμένου στο γραφείο του Courier ή να σας παραδώσει.

Αν το στοιχείο που δεν σας αρέσει δεν είναι το σωστό μέγεθος ή απλά θέλετε να το επιστρέψετε, απλώς αφήστε το στοιχείο. Μπορείτε να κρατήσετε το υπόλοιπο της αποστολής ή απλά να ακυρώσετε ολόκληρη την αποστολή.

Αν έχετε ήδη αποδεχτεί την αποστολή αλλά εμφανίζεται αργότερα ότι χρειάζεστε άλλο τύπο ή μέγεθος, επικοινωνήστε μαζί μας στον αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας για να συζητήσετε τι χρειάζεστε και πώς να ανταλλάξετε ή να επιστρέψετε τα προϊόντα.

Θα προσπαθήσουμε να ικανοποιήσουμε την επιλογή σας.

Ωστόσο, εάν δεν είμαστε σε θέση να παρέχουμε τα αγαθά που θέλετε, θα επιστρέψουμε τα χρήματά σας.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

1. Με ταχυδρομική επιταγή - τα παραγγελθέντα αγαθά παραδίδονται στον courier αμέσως μετά από επικοινωνία με τον πελάτη μας με τον πελάτη για λεπτομέρειες σχετικά με τη διεύθυνση επιβεβαίωσης και παράδοσης. Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής κλήσης θα ενημερωθείτε για την ημερομηνία κατά την οποία θα ολοκληρωθούν οι αγορές σας και θα παραδοθούν στον courier. Η υπηρεσία εκτελείται από την υπηρεσία ταχυμεταφοράς και το ποσό των ζητούμενων αγαθών καταβάλλεται στον courier από την αντίστοιχη υπηρεσία ταχυμεταφοράς και επιβεβαιώνεται με την υπογραφή του απαιτούμενου εγγράφου. Το κόστος μεταφοράς των αγαθών και η αξία της πληρωμής σε μετρητά βαρύνουν τον αγοραστή.

           

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

Σύμφωνα με τον περί Προστασίας των Καταναλωτών Νόμο και τους κανόνες εμπορίου, ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υποβάλει αξίωση και να ανταλλάξει τα εμπορεύματα με την υποβολή:

1. ταμειακή μηχανή

ή

2. Τιμολόγιο.

ή

3. Κόψτε το από το κιβώτιο ταχυμεταφορών.Εάν δεν μπορείτε να παρουσιάσετε κανένα από αυτά, απλά επικοινωνήστε μαζί μας και θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να λύσουμε την περίπτωσή σας.

186 του LPP

Το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται στην αρχική του συσκευασία, προμήθειες και αξεσουάρ, εάν υπάρχουν.

Το εμπόρευμα έχει καλή εμπορική εμφάνιση (τα αγαθά δεν είναι σκισμένα, γρατζουνισμένα, φθαρμένα, πλυμένα, σιδερωμένα).

Τα έξοδα αποστολής επιστροφής επιβαρύνουν τον πελάτη.

Επιτροπή συνδιαλλαγής

Η εναλλακτική επίλυση διαφορών (ADR) μεταξύ των καταναλωτών και των εμπόρων αποτελεί εξωδικαστική συμβιβασμό σε εθελοντική βάση. Εφαρμόζεται μέσω επιτροπών συνδιαλλαγής. Ως χρήστης έχετε δύο επιλογές:

Χρησιμοποιήστε την ευρωπαϊκή ηλεκτρονική πλατφόρμα επίλυσης διαφορών / http://ec.europa.eu/odr / - μια ενιαία πύλη πρόσβασης που επιτρέπει στους καταναλωτές και τους εμπόρους της ΕΕ να διευθετήσουν τις διαφορές τους σχετικά με διασυνοριακές ηλεκτρονικές αγορές, καθώς και εθνικές.
Ζητήστε να μεσολαβήσετε απευθείας στο CPC στην τρέχουσα ενότητα. Ενημερωθείτε για τα είδη επιτροπών συμβιβασμού και τα βήματα για τη σύσταση επιτροπής συνδιαλλαγής.
Online επίλυση διαφορών - https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

 

 

Νέα Προϊόντα

Οι καλύτερες πωλήσεις