Καλάθι Αγορών

0 προϊόντα

Οροι χρήσης


ΟΡΙΣΜΟΙΓια τους σκοπούς αυτών των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων, οι ακόλουθες λέξεις και εκφράσεις σημαίνουν:Ηλεκτρονικό κατάστημα - διαδικτυακή πλατφόρμα για αγορές αγαθών, χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο www.rabotnoobleklo.eu - Property of 03 Ltd. - εταιρεία περιορισμένης ευθύνης που έχει εγγραφεί με τον αριθμό BG202380311 στο Εμπορικό Μητρώο της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, που διαχειρίζεται το ίδιο.

Προμηθευτής / Πωλητής - μια εμπορική εταιρεία που δραστηριοποιείται στην επικράτεια της χώρας του ΑΓΟΡΑΣΤΗ, η οποία παραδίδει αγαθά στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ μετά την αγορά τους σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα στον ιστότοπο www.rabotnoobleklo.eu. Προμηθευτής / πωλητής μπορεί να είναι οποιαδήποτε εταιρεία που έχει συνάψει σύμβαση για τη χρήση ενός ηλεκτρονικού καταστήματος www.rabotnoobleklo.eu.

Χρήστης / Χρήστης - ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συνάπτει σύμβαση πώλησης με τον Πωλητή για την αγορά αγαθών που έχει καθορίσει από ένα ηλεκτρονικό κατάστημα και σύμφωνα με αυτούς τους γενικούς όρους.

Προφίλ - εγγραφή στον ιστότοπο www.rabotnoobleklo.eu; δημιουργήθηκε από τον Χρήστη με σκοπό την αγορά αγαθών από το ηλεκτρονικό κατάστημα.

Κατασκευαστής - ο πραγματικός παραγωγός των προϊόντων παγκοσμίως ·

Προϊόντα / καταναλωτικά αγαθά - κάθε προϊόν που εισάγεται και είναι κατάλληλο για αγορά μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Σύμβαση αγοράς και πώλησης - Η σύμβαση συνήφθη σε απόσταση μεταξύ του ηλεκτρονικού καταστήματος www.rabotnoobleklo.eu; (03 EOOD) και ο Χρήστης μέσω του ηλεκτρονικού για την αγορά αγαθών που καθορίζονται από το τελευταίο, σε τιμή που ανακοινώνεται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σύμφωνα με αυτούς τους γενικούς όρους και την ισχύουσα νομοθεσία.

Εφαρμοστέα νομοθεσία - όλοι οι νόμοι και οι κανονισμοί που ισχύουν για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος, την αγορά και την παράδοση αγαθών, καθώς και τη ρύθμιση της σχέσης μεταξύ του Παροχέα και του Χρήστη (που ισχύει ειδικά σε αυτήν την περίπτωση είναι ο Νόμος περί προστασίας των καταναλωτών, ο νόμος για το ηλεκτρονικό εμπόριο, υποχρεώσεις και συμβάσεις, εμπορικό δίκαιο κ.λπ.)

Εποπτικές αρχές - όλες οι δημόσιες αρχές που ασκούν οποιαδήποτε μορφή ελέγχου ή εξουσιοδότησης εξ αποστάσεως συναλλαγών μέσω διαφόρων διαδικτυακών πλατφορμών, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της Επιτροπής Προστασίας των Καταναλωτών, της Επιτροπής Ανταγωνισμού, της Επιτροπής Προστασίας των Καταναλωτών. προστασία προσωπικών δεδομένων κ.λπ.

Κύρια διεύθυνση e-mail - e-mail που καθορίζεται από το χρήστη στο προφίλ του για επίσημη αλληλογραφία με τον Πάροχο - rabotnoobleklo.eu@gmail.com

Παράδοση - πραγματική μεταβίβαση κατοχής των παραγγελθέντων και πληρωμένων αγαθών

Courier - μια εταιρεία που είναι εγγεγραμμένη και λειτουργεί βάσει του νόμου περί ταχυδρομικών υπηρεσιών και παραδίδει πράγματι τα αγορασμένα αγαθά στη διεύθυνση που καθορίζεται από τον χρήστη ·

Πληρωμή - μεταφορά χρημάτων με σκοπό την αγορά αγαθών από τον Προμηθευτή μόνο με ταχυδρομική εντολή, σύμφωνα με τους όρους πληρωμής και την ισχύουσα νομοθεσία.I.  ΘΕΜΑΆρθρο. 1Αυτοί οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις αποσκοπούν στη ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ 03 EOOD, Βουλγαρία, εφεξής "E-shop" και των τελικών πελατών, εφεξής "ΧΡΗΣΤΕΣ / ΧΡΗΣΤΕΣ" του ηλεκτρονικού καταστήματος.

ΙΙ. ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ που διατηρούν το απόθεμα που προσφέρουμε στον ιστότοπό μας:ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣΆρθρο. 2. Πληροφορίες σύμφωνα με τον νόμο για το ηλεκτρονικό εμπόριο και τον νόμο για την προστασία των καταναλωτών:

1. Όνομα του προμηθευτή: 03 EOOD

2. Έδρα και διεύθυνση διοίκησης (διεύθυνση άσκησης της δραστηριότητας 03 EOOD, UIC BG202380311, διεύθυνση: Sliven, 1A Samuilovsko shose Str., Εκπρόσωπος του Yordan Yordanov

3. Δεδομένα αλληλογραφίας: e-mail: rabotnoobleklo.eu@gmail.com, τηλ: 0877290218

4. Είσοδος στο Εμπορικό Μητρώο: UIC BG202380311,

5. Εποπτικές αρχές:


6.1. Επιτροπή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Διεύθυνση: Sofia, 15 Ivan Evstatiev Geshov Str., Tel.: (02) 940 20 46 fax: (02) 940 36 40

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Ιστότοπος: www.cpdp.bg

6.2. Επιτροπή Προστασίας Καταναλωτών

Διεύθυνση: 1000 Sofia, 4A Slaveykov Square, 3ος, 4ος και 6ος όροφος,

τηλ .: 02/980 25 24

φαξ: 02/988 42 18

ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας: 0700 111 22

Ιστοσελίδα: www.kzp.bg.

6.3. Εθνική Υπηρεσία εσόδων

TD της NRA Sofia,

Διεύθυνση: 1000 Sofia, 21 Aksakov Str.,

τηλ .: 02/9859 3821

Γραφείο Vitosha:

Διεύθυνση: Tsar Boris III Blvd. № 215

Τηλ .: 02/9179124

Ιστοσελίδα: www.nap.bg.

6.4. Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού,

Διεύθυνση: Βουλγαρία, Sofia 1000, 18 Vitosha Blvd.

Ωράριο εργασίας γραφείου με εξωτερικούς 9-13 ώρες και 13.30-16 ώρες

Τηλέφωνα: Τήρηση αρχείων: 02/9356 113

Φαξ: 02 980 73 15

E-mail: cpcadmin@cpc.bg

Ιστοσελίδα: www.cpc.bg.III. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΆρθρο. 3. Το E-SHOP είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα διαθέσιμο στη διεύθυνση Διαδικτύου www.rabotnoobleklo.eu. , μέσω των οποίων οι χρήστες έχουν την ευκαιρία να συνάψουν συμβάσεις για την πώληση και παράδοση προϊόντων που προσφέρει το E-SHOP, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

  1. Δωρεάν για προβολή του περιεχομένου της ιστοσελίδας και των προσφερόμενων προϊόντων.

  2. Για εγγραφή και δημιουργία προφίλ για την αγορά προϊόντων από το E-SHOP.

  3. Να πραγματοποιείτε ηλεκτρονικές δηλώσεις σχετικά με τη σύναψη ή εκτέλεση συμβάσεων με τον Πάροχο μέσω της διεπαφής της σελίδας E-SHOP, διαθέσιμες στο Διαδίκτυο.

  4. Για τη σύναψη συμβάσεων αγοράς και πώλησης και παράδοσης προϊόντων που προσφέρει το E-SHOP.

  5. Να πραγματοποιείτε πληρωμές σε σχέση με τις συμβάσεις που συνάπτονται με το E-SHOP, σύμφωνα με τους τρόπους πληρωμής που διατηρεί το E-SHOP.

  6. Για να λάβετε πληροφορίες σχετικά με νέα προϊόντα που προσφέρονται από το E-SHOP.

  7. Για να ελέγξετε τα αγαθά, τα χαρακτηριστικά τους, τις τιμές και τους όρους παράδοσης.

  8. Να ενημερώνεστε για τα δικαιώματα που απορρέουν από το νόμο κυρίως μέσω της διεπαφής της σελίδας E-SHOP στο Διαδίκτυο.

Άρθρο. 4. Ο Προμηθευτής παραδίδει τα προϊόντα και εγγυάται τα δικαιώματα των χρηστών, που προβλέπονται από το νόμο, στο πλαίσιο της καλής πίστης, τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που υιοθετούνται στην πράξη, το καταναλωτικό ή εμπορικό δίκαιο.

Άρθρο. 5.

(1) Επιλέγοντας, παραγγέλλοντας και πληρώνοντας, οι χρήστες συνάπτουν σύμβαση αγοράς και πώλησης των προϊόντων που προσφέρει το E-SHOP μέσω της διεπαφής του ηλεκτρονικού καταστήματος, το οποίο διατίθεται στον ιστότοπό του στη διεύθυνση www.rabotnoobleklo.eu.

(2) Βάσει της σύμβασης που έχει συναφθεί με τους Χρήστες για αγορά και πώληση προϊόντων, ο Πάροχος υποχρεούται να παραδώσει και να μεταβιβάσει την ιδιοκτησία του Χρήστη στα προϊόντα που καθορίζει από αυτόν μέσω της διεπαφής.

(3) Οι Χρήστες πληρώνουν στον Πάροχο αμοιβή για τα παραδοθέντα προϊόντα σύμφωνα με τους όρους, που καθορίζονται στον ιστότοπο του ηλεκτρονικού καταστήματος και τους παρόντες γενικούς όρους. Η αμοιβή είναι στο ποσό της τιμής και του κόστους που σχετίζεται με την παραγγελία, που ανακοινώθηκε από τον Πάροχο στη διεύθυνση του E-SHOP στο Διαδίκτυο.

(4) Ο Πάροχος παραδίδει τα προϊόντα που παραγγέλθηκαν από τους Χρήστες εντός των όρων και προϋποθέσεων που καθορίζονται από τον Πάροχο στον ιστότοπο του ηλεκτρονικού καταστήματος και σύμφωνα με αυτούς τους Γενικούς Όρους.

(5) Η τιμή για την παράδοση καθορίζεται ξεχωριστά και ρητά από την τιμή των εμπορευμάτων. Για ορισμένες αγορές, ο Προμηθευτής έχει την ευκαιρία να παρέχει παράδοση με δικά του έξοδα, η οποία ε
ίναι στο προφίλ του προϊόντος.

Άρθρο. 6. 

(1) Ο Χρήστης και ο Πάροχος συμφωνούν ότι όλες οι δηλώσεις μεταξύ τους σε σχέση με τη σύναψη και εκτέλεση της σύμβασης πώλησης μπορούν να γίνουν ηλεκτρονικά και μέσω ηλεκτρονικών δηλώσεων κατά την έννοια του Νόμου περί Ηλεκτρονικών Εγγράφων και Ηλεκτρονικής Υπογραφής και Άρθρο. 11 του νόμου για το ηλεκτρονικό εμπόριο.

(2) Υποτίθεται ότι οι ηλεκτρονικές δηλώσεις που γίνονται από τους Χρήστες του ιστότοπου γίνονται από τα άτομα που καθορίζονται στα δεδομένα που παρέχονται από τον Χρήστη κατά την εγγραφή, εάν ο Χρήστης έχει εισαγάγει το αντίστοιχο όνομα και κωδικό πρόσβασης για πρόσβαση. Ο πάροχος δεν είναι υπεύθυνος για την παροχή λανθασμένων δεδομένων.IV. ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΆρθρο. 7. 

(1) Προκειμένου να χρησιμοποιήσει το E-SHOP για τη σύναψη συμβάσεων για αγορά και πώληση προϊόντων, ο Χρήστης πρέπει να εισάγει το e-mail / διεύθυνση και τον κωδικό πρόσβασης για απομακρυσμένη πρόσβαση.

(2) Το e-mail και ο κωδικός πρόσβασης για απομακρυσμένη πρόσβαση καθορίζονται από τον Χρήστη, με ηλεκτρονική εγγραφή στον ιστότοπο του Παροχέα.

(3) Συμπληρώνοντας τα δεδομένα του και πατώντας τα κουμπιά "Επιβεβαίωση" και "Επιβεβαιώνω την παραγγελία μου", ο Χρήστης δηλώνει ότι είναι εξοικειωμένος με αυτούς τους γενικούς όρους, συμφωνεί με το περιεχόμενό τους και δεσμεύεται να συμμορφωθεί με αυτούς χωρίς όρους.

(4) Το ηλεκτρονικό κατάστημα επιβεβαιώνει την εγγραφή που έκανε ο Χρήστης στέλνοντας μια επιστολή στη διεύθυνση e-mail που υποδεικνύει ο Χρήστης, στην οποία αποστέλλονται επίσης πληροφορίες για τη δημιουργία της εγγραφής. Μετά τη δημιουργία ενός προφίλ (λογαριασμού) του Χρήστη, προκύπτει συμβατική σχέση μεταξύ αυτού και του ηλεκτρονικού καταστήματος για το προφίλ που δημιουργήθηκε με αυτόν τον τρόπο και τα προσωπικά δεδομένα που εμφανίζονται.

(5) Κατά την εγγραφή, ο Χρήστης υποχρεούται να παρέχει ακριβή και ενημερωμένα δεδομένα. Ο χρήστης ενημερώνει αμέσως τα δεδομένα που καθορίζονται στην καταχώρισή του σε περίπτωση αλλαγής.

(6) Τα μέρη συμφωνούν ότι το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα και οποιαδήποτε διάθεσή τους χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του Παροχέα παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα, τα δικαιώματα εμπορικού σήματος ή άλλες νομικές διατάξεις που σχετίζονται με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

(7) Η εγγραφή που πραγματοποιείται από μόνη της δεν δεσμεύει τον Χρήστη να κάνει ορισμένες αγορές ή πρόσθετες ενέργειες.

Άρθρο. 8. 

(1) Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχεται κατά την αρχική εγγραφή του Χρήστη, καθώς και οποιαδήποτε μεταγενέστερη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή δηλώσεων μεταξύ του Χρήστη και του ηλεκτρονικού καταστήματος, είναι "Κύρια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου" κατά την έννοια αυτών των γενικών όρων. Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να αλλάξει την κύρια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επικοινωνίας του.

(2) Μόλις λάβει αίτημα για αλλαγή της εισαγόμενης κύριας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο Χρήστης θα πρέπει να συνδεθεί στον λογαριασμό του, να επιλέξει το πεδίο για αλλαγή της κύριας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να παρατηρήσει τα βήματα που παρέχονται εκεί - εισάγοντας την παλιά διεύθυνση, εισάγοντας μια νέα διεύθυνση και επιβεβαίωση της νέας διεύθυνσης, μετά την οποία λαμβάνει πληροφορίες e-mail στη νέα και την παλιά διεύθυνση e-mail σχετικά με την αλλαγή.

(3) Για την αποφυγή οποιωνδήποτε αμφιβολιών, το Ηλεκτρονικό κατάστημα ενημερώνει τον Χρήστη για την πραγματοποιηθείσα αλλαγή, μέσω e-mail, που αποστέλλεται στην κύρια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επικοινωνίας που υποδεικνύει ο Χρήστης, προτού πραγματοποιήσει την αλλαγή στην παράγραφο. 2.

(4) Το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται έναντι του χρήστη για παράνομη αλλαγή της κύριας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επικοινωνίας.

(5) Το ηλεκτρονικό κατάστημα ενδέχεται να απαιτεί από τον Χρήστη τη χρήση της κύριας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επικοινωνίας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.V. ΤΕΧΝΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣΆρθρο. 9

(1) Οι χρήστες χρησιμοποιούν τη διεπαφή της σελίδας του ηλεκτρονικού καταστήματος για τη σύναψη συμβάσεων για την αγορά και πώληση των προϊόντων που προσφέρει ο Πάροχος στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

(2) Η σύμβαση συνάπτεται στα αγγλικά, βουλγαρικά
, ελληνικά ή ρουμανικά.

(3) Η σύμβαση μεταξύ του ηλεκτρονικού καταστήματος και του χρήστη αντιπροσωπεύει τους παρόντες γενικούς όρους, που διατίθενται στη διεύθυνση www.rabotnoobleklo.eu . Οι λεπτομέρειες των μεμονωμένων συμβάσεων πώλησης ρυθμίζονται με τη σειρά που επιβεβαιώνεται από τον Χρήστη.

(4) Μέρος της σύμβασης με το E-shop είναι ο Χρήστης σύμφωνα με τα δεδομένα που παρέχονται κατά την εγγραφή και περιέχονται στο προσωπικό προφίλ του Χρήστη. Για την αποφυγή αμφιβολιών, αυτά είναι τα δεδομένα με τα οποία δημιουργήθηκε ο λογαριασμός στο E-shop.

(5) Αυτή η σύμβαση για τη δημιουργία λογαριασμού θεωρείται ότι έχει συναφθεί από τη στιγμή της εγγραφής του Χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Η σύμβαση αγοράς και πώλησης προϊόντων θεωρείται ότι έχει συναφθεί από τη στιγμή της επιβεβαίωσής της από τον Χρήστη μέσω της διεπαφής του ηλεκτρονικού καταστήματος.

(6) Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα θα ειδοποιεί ρητά τον Χρήστη με κατάλληλο τρόπο με ηλεκτρονικά μέσα για τη σύναψη αυτής της σύμβασης για τη δημιουργία εγγραφής και για τη σύναψη της σύμβασης αγοράς και πώλησης προϊόντων.

(7) Η δήλωση για τη σύναψη της σύμβασης και η επιβεβαίωση για την απόδειξή της θεωρείται ότι λαμβάνονται όταν οι παραλήπτες τους έχουν την ευκαιρία να έχουν πρόσβαση σε αυτές.

(8) Ο Προμηθευτής παραδίδει τα προϊόντα στη διεύθυνση που υποδεικνύουν οι Χρήστες και δεν είναι υπεύθυνος σε περίπτωση που τα δεδομένα που υποδεικνύονται από τους Χρήστες είναι λανθασμένα, ασαφή ή παραπλανητικά.Άρθρο. 10. Οι χρήστες συνάπτουν τη σύμβαση πώλησης με το E-shop σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:

(1) Εγγραφή στο ηλεκτρονικό κατάστημα και παροχή των απαραίτητων δεδομένων σε περίπτωση που ο χρήστης δεν έχει ήδη υπάρχουσα εγγραφή στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

(2) Σύνδεση στο σύστημα παραγγελιών μέσω αναγνώρισης μέσω e-mail και κωδικού πρόσβασης.

(3) Επιλέγοντας ένα ή περισσότερα από τα προϊόντα που προσφέρονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα και προσθέτοντάς τα σε μια λίστα προϊόντων για αγορά.

(4) Παροχή δεδομένων για την παράδοση - μέθοδος και ακριβής διεύθυνση, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα.

(5) Επιλογή μεθόδου και χρόνου πληρωμής της τιμής.

(6) Επιβεβαίωση της παραγγελίας.VI. ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝΆρθρο. 11. Οι κανόνες αυτής της ενότητας VI αυτών των γενικών όρων ισχύουν για Χρήστες για τους οποίους, σύμφωνα με τα δεδομένα που καθορίζονται για τη σύναψη της σύμβασης πώλησης ή εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι είναι χρήστες κατά την έννοια του Νόμου. Σχετικά με την προστασία των καταναλωτών, τον νόμο για το ηλεκτρονικό εμπόριο ή / και την οδηγία 97/7 / ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 1997, για την προστασία των καταναλωτών από τις εξ αποστάσεως συμβάσεις.Άρθρο. 12. 

(1) Τα κύρια χαρακτηριστικά των προϊόντων που προσφέρονται από το ηλεκτρονικό κατάστημα ορίζονται στο προφίλ κάθε προϊόντος στην τοποθεσία του ηλεκτρονικού καταστήματος.

(2) Η τιμή των αγαθών καθορίζεται από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα στο προφίλ κάθε προϊόντος στον ιστότοπο του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Κατά την επιλογή των προϊόντ
ων για τη σύναψη της σύμβασης πώλησης, πριν από την τελική επιβεβαίωση, καθορίζεται η τιμή κάθε παραγγελίας, συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων και των εξόδων μεταφοράς.

(3) Ο τρόπος πληρωμής, παράδοσης και εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε αυτούς τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις, καθώς και στις πληροφορίες που παρέχονται στον Χρήστη στον ιστότοπο του ηλεκτρονικού καταστήματος.

(4) Οι όροι παράδοσης για τα μεμονωμένα προϊόντα αναφέρονται στον ιστότοπο του ηλεκτρονικού καταστήματος.

(5) Η συνολική αξία της παραγγελίας για όλα τα προϊόντα που περιέχονται σε αυτήν και οι όροι παράδοσης θα πρέπει να αναφέρονται από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα πριν από την τελική επιβεβαίωση της παραγγελίας από τον Χρήστη. Ο Χρήστης συμφωνεί ότι η τελική αξία της παραγγελίας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την επιλεγμένη μέθοδο πληρωμής, την οποία το E-shop ειδοποιεί το
ν χρήστη πριν από την τελική επιβεβαίωση της παραγγελίας.

Άρθρο. 13. 

(1) Ο καταναλωτής συμφωνεί ότι ο Πάροχος έχει το δικαίωμα να δέχεται προκαταβολή για τις συμβάσεις που συνάπτονται με τους καταναλωτές για αγορά και πώληση προϊόντων και την παράδοσή τους, σύμφωνα με τους όρους πληρωμής που δημοσιεύονται στον ιστότοπο του ηλεκτρονικού καταστήματος.Άρθρο. 14. 

(1) Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα, χωρίς καταβολή αποζημίωσης ή χρηματικής ποινής και χωρίς αιτιολογία, να αποσυρθεί από τη σύμβαση που έχει συναφθεί εντός 14 ημερών, από την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων.

(2) Το δικαίωμα άρνησης σύμφωνα με την παρ. 1 δεν ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- για παράδοση προϊόντων και παροχή υπηρεσιών, η τιμή των οποίων εξαρτάται από τις διακυμάνσεις των χρηματοπιστωτικών αγορών, τις οποίες ο Πάροχος δεν είναι σε θέση να ελέγξει,

- για την παράδοση προϊόντων που γίνονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του καταναλωτή ή με την ατομική του παραγγελία,

- για την παράδοση προϊόντων τα οποία, από τη φύση τους, είναι απαραίτητα ή δεν μπορούν να επιστραφούν, ή υπάρχει κίνδυνος υποβάθμισης της ποιότητάς τους,

- για παράδοση εγγραφών ήχου και βίντεο ή προϊόντων λογισμικού που εκτυπώνονται από τον χρήστη,

- για προϊόντα που παρέχονται με την εγγύηση από τον κατασκευαστή, μετά την εγγραφή του προϊόντος στον ιστότοπο του τελευταίου, σε περίπτωση που ο χρήστης έχει καταχωρίσει το προϊόν,

- για προϊόντα με κατεστραμμένο εμπόριο, συμπεριλαμβανομένων τραυματισμοί, γρατσουνιές, ελλείποντα ή κατεστραμμένα εξαρτήματα όπως σχετικά προϊόντα και αξεσουάρ, χαρτοκιβώτια, προστατευτικό φύλλο, προϊόντα που δεν φέρουν ετικέτα, βιβλία , δίσκοι, φάκελοι, φυλλάδια, διαφημιστικό υλικό κ.λπ.

- άλλες περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο.(4) Σε περίπτωση που ο καταναλωτής ασκήσει το δικαίωμα άρνησης σύμφωνα με την παράγραφο. 1, ο Προμηθευτής υποχρεούται να επιστρέψει πλήρως τα ποσά που καταβλήθηκαν από το πρώτο, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης των προϊόντων, το αργότερο 14 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία ο καταναλωτής άσκησε το δικαίωμά του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. Το κόστος που καταβάλλεται για την επιστροφή των προϊόντων αφαιρείται από το ποσό που καταβάλλει ο καταναλωτής βάσει της σύμβασης, εκτός εάν ο καταναλωτής έχει επιστρέψει τα προϊόντα με δικά του έξοδα και έχει ενημερώσει τον Προμηθευτή. Το δικαίωμα σύμφωνα με την παράγραφο 1 θεωρείται ότι ασκείται αφού συμπληρώσετε τη φόρμα στον ιστότοπο του ηλεκτρονικού καταστήματος και παραλάβετε και επιθεωρήσετε τα προϊόντα από τον Πάροχο. Σε περίπτωση που υπάρχει κάποιος από τους λόγους της παραγράφου 2, ο Προμηθευτής επιστρέφει τα προϊόντα στον Χρήστη, καθώς το κόστος μεταφοράς είναι για τον τελευταίο.

(5) Ο Χρήστης είναι υποχρεωμένος να αποθηκεύει τα προϊόντα που λαμβάνει από τον Προμηθευτή, την ποιότητα και την ασφάλειά του κατά τη διάρκεια της παραγράφου. 1.

(6) Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία, σύμφωνα με τους Όρους και Προϋποθέσεις για την υποβολή καταγγελιών, που δημοσιεύεται στον ιστότοπο του ηλεκτρονικού καταστήματος.


Άρθρο. 15. 

(1) Ο όρος παράδοσης των προϊόντων και η αρχική στιγμή από την οποία εκτελείται καθορίζεται για κάθε προϊόν ξεχωριστά κατά τη σύναψη της σύμβασης με τον Χρήστη μέσω του ιστότοπου του ηλεκτρονικού καταστήματος, εκτός εάν τα προϊόντα παραγγέλνονται με μία παραγγελία, στην περίπτωση αυτή για όρο λαμβάνεται ο μεγαλύτερος χρόνος παράδοσης. Ο προμηθευτής προετοιμάζει και δημοσιεύει στη σελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος - Όροι παράδοσης.

(2) Σε περίπτωση που ο Χρήστης και ο Πάροχος δεν έχουν ορίσει χρόνο παράδοσης, ο χρόνος παράδοσης των αγαθών είναι 30 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία μετά την αποστολή της παραγγελίας του Χρήστη στον Πάροχο μέσω της ιστοσελίδας του ηλεκτρονικού καταστήματος.

(3) Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής δεν μπορεί να εκπληρώσει την παραγγελία λόγω του γεγονότος ότι δεν έχει παραγγείλει τα εμπορεύματα, είναι υποχρεωμένος να ειδοποιήσει τον χρήστη και το ηλεκτρονικό κατάστημα και να επιστρέψει τα ποσά που έχει πληρώσει μέσα σε 30 ημερολογιακές ημέρες από την που ο Προμηθευτής έπρεπε να έχει εκπληρώσει την υποχρέωσή του βάσει της σύμβασης.

(4) Στις περιπτώσεις της παραγράφου. 3, Ο προμηθευτής έχει το δικαίωμα να παραδίδει στα καταναλωτικά προϊόντα της ίδιας ποιότητας και τιμής. Ο πάροχος ενημερώνει τον καταναλωτή ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικώς για την αλλαγή στην εκτέλεση της σύμβασης.

(5) Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης από τη σύμβαση προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 3, τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων βαρύνουν τον Προμηθευτή.

Άρθρο. 16.

(1) Ο προμηθευτής παραδίδει τα προϊόντα στον καταναλωτή αφού πιστοποιήσει την εκπλήρωση των απαιτήσεων και την ύπαρξη των συνθηκών που αναφέρονται στο άρθρο. 61 του νόμου περί προστασίας των καταναλωτών.

(2) Ο Χρήστης και ο Πάροχος πιστοποιούν τις περιστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο. 1 γραπτώς κατά τη στιγμή της παράδοσης με χειρόγραφη υπογραφή, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά.

(3) Ο Χρήστης και ο Πάροχος συμφωνούν ότι οι απαιτήσεις της παραγράφου. 1 και παρ. 61 του νόμου για την προστασία των καταναλωτών θα τηρείται εάν η πιστοποίηση πραγματοποιείται από άτομο για το οποίο, σύμφωνα με τις περιστάσεις, μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι θα μεταδώσει τις πληροφορίες στον καταναλωτή - συμβαλλόμενο μέρος στη σύμβαση.VII. ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙΆρθρο. 17. 

(1) Ο Προμηθευτής παραδίδει τα προϊόντα στον Χρήστη εντός του όρου που καθορίζεται κατά τη σύναψη της σύμβασης και στον τόπο που αναφέρεται στην παραγγελία.

Άρθρο. 18. Ο Χρήστης δεσμεύεται να επιθεωρήσει τα προϊόντα κατά τη στιγμή της παράδοσης από τον Προμηθευτή και εάν δεν πληροί τις προϋποθέσεις, άμεση ειδοποίηση του Προμηθευτή.VIII. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΆρθρο. 19. 

(1) Ο Πάροχος είναι εγγεγραμμένος ως διαχειριστής προσωπικών δεδομένων και λαμβάνει όλα τα μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη σύμφωνα με τον Νόμο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

(2) Για λόγους ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, ο Πάροχος θα στείλει τα δεδομένα μόνο στη διεύθυνση e-mail, η οποία υποδείχθηκε από τους Χρήστες τη στιγμή της εγγραφής.

(3) Ο Πάροχος αποδέχεται και ανακοινώνει στον ιστότοπό του μια Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Άρθρο. 20. 

(1) Ανά πάσα στιγμή, ο Πάροχος έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από τον Χρήστη να ταυτοποιήσει τον εαυτό του και να πιστοποιήσει την αυθεντικότητα καθεμιάς από τις περιστάσεις και τα προσωπικά δεδομένα που ανακοινώθηκαν κατά την εγγραφή.

(2) Σε περίπτωση για οποιονδήποτε λόγο ο Χρήστης έχει ξεχάσει ή χάσει το όνομα και τον κωδικό πρόσβασης, ακολουθεί τα βήματα που αναφέρονται στον ιστότοπο www.rabotnoobleklo.euΙΧ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣΆρθρο. 21. 

(1) Οι παρόντες γενικοί όροι μπορούν να αλλάξουν ελεύθερα από το ηλεκτρονικό κατάστημα, για το οποίο το τελευταίο θα ειδοποιήσει όλους τους χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος, μέσω ανακοίνωσης στον ιστότοπο του καταστήματος, που δημοσιεύθηκε 14 ημέρες πριν από την έναρξη ισχύος των αλλαγών για όλες τις νέες παραγγελίες.

(2) Το ηλεκτρονικό κατάστημα και ο Χρήστης συμφωνούν ότι οποιαδήποτε προσθήκη και τροποποίηση αυτών των γενικών όρων και προϋποθέσεων θα έχει αντίκτυπο στον Χρήστη μετά τη λήξη του όρου σύμφωνα με την παράγραφο 1. Σε περίπτωση που ο Χρήστης δεν συμφωνεί με τις αλλαγές των γενικών όρων, είναι ελεύθερος να μην χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήματος.

(3) Ο Χρήστης συμφωνεί ότι όλες οι δηλώσεις του Ηλεκτρονικού Καταστήματος σε σχέση με την τροποποίηση αυτών των γενικών όρων θα αποστέλλονται στη διεύθυνση e-mail που καθορίζει ο Χρήστης κατά την εγγραφή. Ο χρήστης συμφωνεί ότι τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται σύμφωνα με αυτό το άρθρο δεν χρειάζεται να υπογράφονται με ηλεκτρονική υπογραφή για να επηρεάσουν τον ίδιο και ότι αρκεί να περιέχουν αναφορά στην τοποθεσία των νέων γενικών όρων.

Άρθρο. 22. Ο Πάροχος δημοσιεύει αυτούς τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις στη διεύθυνση www.rabotnoobleklo.eu. μαζί με όλες τις προσθήκες και τις τροποποιήσεις τους.

Άρθρο 23. Το ηλεκτρονικό κατάστημα μπορεί ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση να αλλάξει το υλικό, τις υπηρεσίες, τα προϊόντα και τις τιμές που δημοσιεύονται στον ιστότοπο του ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι αλλαγές στην προηγούμενη πρόταση δεν ισχύουν για ήδη επιβεβαιωμένες παραγγελίες.X. ΠΕΡΑΤΩΣΗΤέχνη. 23. Οι παρόντες γενικοί όροι και η σύμβαση του Χρήστη με το ηλεκτρονικό κατάστημα λήγουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:

κατά τον τερματισμό και την κήρυξη εκκαθάρισης ή την κήρυξη πτώχευσης ενός από τα μέρη της σύμβασης,

με αμοιβαία συναίνεση των μερών γραπτώς,

μονομερώς, με ειδοποίηση από καθένα από τα μέρη σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του άλλου μέρους,

σε περίπτωση κατάσχεσης ή σφράγισης των προϊόντων από κρατικούς φορείς,

σε περίπτωση διαγραφής της εγγραφής χρήστη στον ιστότοπο του ηλεκτρονικού καταστήματος. Στην περίπτωση αυτή, τα συμβόλαια πώλησης που έχουν συναφθεί αλλά δεν έχουν εκτελεστεί παραμένουν σε ισχύ και υπόκεινται σε εκτέλεση,

σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης σύμφωνα με το άρθρο. 55, παρ. 1 του νόμου περί προστασίας των καταναλωτών.ΧΙ. ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙΆρθρο. 25. Το ηλεκτρονικό κατάστημα, οι αντισυμβαλλόμενοί του ή τρίτα μέρη που αναφέρονται σε αυτόν τον ιστότοπο, σε καμία περίπτωση δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, ζημιών από χαμένα κέρδη, από απώλεια δεδομένων, πληροφοριών ή διακοπής της επιχείρησης κ.λπ.) που προκύπτει από τη χρήση, την αδυναμία χρήσης ή τα αποτελέσματα της χρήσης αυτού του ιστότοπου, άλλους ιστότοπους που συνδέονται ή / και αναφέρονται σε αυτόν τον ιστότοπο ή τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σε οποιαδήποτε εκ των οποίων, εάν η βάση είναι μια παραγγελία, μια σύμβαση, υποστήριξη εγγύησης, ένα αδίκημα ή άλλη νομική βάση, ανεξάρτητα από το εάν υπάρχει ή όχι προειδοποίηση για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών. Σε περίπτωση που η χρήση υλικών, πληροφοριών ή υπηρεσιών σε αυτόν τον ιστότοπο οδηγεί στην ανάγκη επισκευής ή επισκευής εξοπλισμού ή πληροφοριών, επιβαρύνεστε με όλα τα έξοδα που σχετίζονται με αυτό.

Άρθρο 26 Η ενδεχόμενη ακυρότητα οποιασδήποτε από τις διατάξεις αυτών των γενικών όρων και προϋποθέσεων δεν θα οδηγήσει στην ακυρότητα της ίδιας ή συγκεκριμένα της σύμβασης πώλησης.

Άρθρο. 27. Οι νόμοι της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας εφαρμόζονται σε θέματα που δεν έχουν διευθετηθεί υπό αυτές τις γενικές προϋποθέσεις, που σχετίζονται με την εφαρμογή και την ερμηνεία αυτών.Άρθρο. 29. Αυτοί οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις τίθενται σε ισχύ για όλους τους χρήστες από τις 15.06.2020.Λεπτομέρειες και εξηγήσεις παράδοσης και πληρωμής.1. Τα προϊόντα που παραγγείλατε θα συσκευαστούν και θα αποσταλούν το συντομότερο δυνατό. Χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες ταχυμεταφορών για την Ευρωπαϊκή Ένωση.2
. Εντός της χώρας:

Η τιμή παράδοσης εξαρτάται από την τιμή της αντίστοιχης υπηρεσίας ταχυμεταφορών, την οποία προτιμάτε, από το βάρος των παραγγελθέντων προϊόντων και την περιοχή στην οποία πέφτει ο οικισμός σας.

Ο χρόνος παράδοσης είναι έως και 3 εργάσιμες ημέρες ανάλογα με την περιοχή του οικισμού (σε περίπτωση που τα παραγγελθέντα προϊόντα είναι διαθέσιμα κατά τη στιγμή της παραγγελίας).3 Επιστροφή προϊόντος αντικατάστασης:

Όλες οι αποστολές που λαμβάνετε έχουν τη δυνατότητα δοκιμής και επιθεώρησης προτού πληρώσετε την αξία του αντικειμένου στο γραφείο Courier ή παραδοθείτε σε διεύθυνση.

Εάν δεν σας αρέσει το αντικείμενο, δεν είναι το σωστό μέγεθος ή απλά θέλετε να το επιστρέψετε, απλώς απορρίψτε το προϊόν. Μπορείτε να διατηρήσετε το υπόλοιπο της αποστολής ή απλώς να ακυρώσετε ολόκληρη την αποστολή.

Εάν έχετε ήδη αποδεχτεί την αποστολή, αλλά σε μεταγενέστερη δοκιμή αποδεικνύεται ότι χρειάζεστε άλλο τύπο ή μέγεθος, επικοινωνήστε μαζί μας στον αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας για να συζητήσετε τι χρειάζεστε και πώς να ανταλλάξετε ή να επιστρέψετε τα προϊόντα.

Θα προσπαθήσουμε να ικανοποιήσουμε την επιλογή σας.

Εάν, παρά τα πάντα, δεν μπορούμε να παρέχουμε την επιθυμητή επιλογή προϊόντων, θα επιστρέψουμε τα χρήματά σας.ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

1. Με ταχυδρομική εντολή - τα παραγγελθέντα προϊόντα παραδίδονται σε έναν ταχυμεταφορέα αμέσως μετά την πραγματοποίηση σύνδεσης του χειριστή μας με τον πελάτη για λεπτομέρειες σχετικά με την επιβεβαίωση και τη διεύθυνση παράδοσης. Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας θα ενημερωθείτε για την ημέρα ολοκλήρωσης των αγορών σας και παράδοση στον ταχυμεταφορέα. Η υπηρεσία εκτελείται από την υπηρεσία ταχυμεταφορών Econt Express EOOD

καθώς το ποσό των παραγγελθέντων εμπορευμάτων καταβάλλεται στον ταχυμεταφορέα από την αντίστοιχη υπηρεσία ταχυμεταφορών και επιβεβαιώνεται υπογράφοντας το απαραίτητο έγγραφο. Το κόστος μεταφοράς των προϊόντων και η αξία της επιβληθείσας πληρωμής βαρύνουν τον Αγοραστή.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ

Σύμφωνα με τον νόμο περί προστασίας των καταναλωτών και τους κανόνες του εμπορίου, ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία και ανταλλαγή προϊόντων κατά την παρουσίαση:

1. αριθμός παραγγελίας ή απόδειξη για πληρωμένη ταχυδρομική εντολή χρημάτων

2. τιμολόγιοΕάν δεν μπορείτε να υποβάλετε κανένα από αυτά, απλώς επικοινωνήστε μαζί μας και θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να επιλύσουμε την υπόθεσή σας.

Άρθρο 186 της CPA

Τα προϊόντα πρέπει να έχουν διατηρήσει την αρχική συσκευασία και αξεσουάρ, εάν υπάρχουν.

Τα προϊόντα πρέπει να έχουν καλή εμπορική εμφάνιση (τα προϊόντα δεν είναι σκισμένα, γρατσουνισμένα, φθαρμένα, πλυμένα, σιδερωμένα).

Τα έξοδα μεταφοράς για επιστροφή ή ανταλλαγή προϊόντων κατόπιν αιτήματος του πελάτη βαρύνουν τον πελάτη.

Επιτροπή συνδιαλλαγής

Η εναλλακτική επίλυση διαφορών μεταξύ καταναλωτών και εμπόρων είναι εξωδικαστική συνδιαλλαγή σε εθελοντική βάση. Πραγματοποιείται μέσω επιτροπών συμβιβασμού. Ως χρήστης έχετε δύο επιλογές:

1. Χρησιμοποιήστε την ευρωπαϊκή διαδικτυακή πλατφόρμα επίλυσης διαφορών (ODR) / http://ec.europa.eu/odr / - μια πύλη ενιαίας πρόσβασης που επιτρέπει στους καταναλωτές και τους εμπόρους της ΕΕ να επιλύουν τις διαφορές τους σχετικά με διασυνοριακές διαδικτυακές αγορές και επίσης με τον εθνικό.

2. Για να υποβάλετε αίτηση για διαμεσολάβηση απευθείας στο CPC, που βρίσκεται στην τρέχουσα ενότητα. Γνωρίστε τους τύπους των επιτροπών συμβιβασμού και τα βήματα για τη δημιουργία μιας επιτροπής συμβιβασμού.

Διαδικτυακή επίλυση διαφορών - https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Νέα Προϊόντα

 • Χιτώνα κόκκινη φράουλα ROSE, BEAUTY AND SPA

  -18%
  Τιμή (με ΦΠΑ) : ‎€12.60
  Τιμή καταλόγου: ‎€15.40
  πληροφορίες για εκπτώσεις
  Εκπτώσεις
  Τιμή (με ΦΠΑ) : ‎€12.60
  Τιμή καταλόγου: ‎€15.40
  Έκπτωση: ‎€2.80 (18.18%)
 • Τιμή (με ΦΠΑ) : ‎€9.77

Οι καλύτερες πωλήσεις